Wrocław

Wrocław
Wrocław (njem. Breslau), gl. grad vojvodstva Dolnośląskie (19 948 km2, 2 884 300 st.) u jugozap. Poljskoj, na r. Odri (Oder); 633 300 st. Industr., trg. i prom. središte Donje Šleske i četvrti polj. grad po veličini. Prehr., elektron., računalna, strojarska, tekst., metaloprerađivačka ind. Želj. i cestovno križište, riječna luka, međunar. zračna luka. Kult. i znanstv. središte; brojne obrazovne institucije uključujući sveučilište (osn. 1702); muzeji, kazališta. Više crkava iz XIII. i XIV. st., grad. vijećnica (XIII–XVI. st.), zgrada sveučilišta (XVIII. st.). Utemeljio ga je u X. st. češ. vojvoda Vratislav I. (odatle lat. ime Wratislavia), ubrzo potom pod polj. vlašću (do XIV. st.); od 1163. sjedište istoimenog vojvodstva, od 1000. i biskupije. Porušen u vrijeme mongolskih provala 1241. Komunalnu samoupravu tzv. magdeburškog zakona stječe 1261. Nakon 1335. pripao Češkoj, 1526. Habsburgovcima te 1741. (završetkom I. šleskog rata) Pruskoj. Do 1945. gl. grad nekadašnje njem. Donje Šleske (Breslau). U vrijeme II. svj. rata 75% grada je porušeno, a stanovništvo se s prijeratnih 630 000 smanjilo na 170 000. Od 1945. u sastavu Poljske.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: