Wuhan

Wuhan, konurbacija gradova Wuchang, Hankou i Hanyang, u sr. dijelu toka Chang Jianga (Yangtze) kraj ušća r. Han, provincija Hubei, na I sred. Kine; o. 8 mil. st. Nastao 1950. adm. spajanjem gradova Wuchang (upr. i kult. središte, gl. grad provincije Hubei), Hankoua (pristanište i trg. središte) i Hanyanga (industr. središte). Zbog povoljnog smještaja važno prom. i trg. križište, luka za prihvat prekooceanskih brodova (iako 950 km udaljen od mora), veliki želj. i cestovni mostovi preko r. Chang Jiang. Jedno od najvažnijih središta kin. crne metalurgije (god. 1891. otvorena prva moderna čeličana u Kini) s brojnim željezarama i čeličanama; u blizini veliki rudnici željezne rude i ugljena; kem., petrokem., ind. el. i elektron. opreme, stakla, vozila, poljoprivr. i alatnih strojeva (najveća u Kini); prehr., tekst., papirna i drvna ind.; u poljoprivr. okolici uzgoj pšenice, čaja, riže, pamuka, dudova svilca. Kult. središte sa znanstv. institucijama i dva sveučilišta.