Wundt, Wilhelm

Wilhelm Wundt
Wundt, Wilhelm, njem. psiholog i filozof (Neckerau, kraj Mannheima, 16. VIII. 1832 – Leipzig, 31. VIII. 1920). Utemeljitelj eksperimentalne psihologije. Prof. u Leipzigu gdje je opremio prvi psihol. laboratorij (1879), uzor mnogim kasnijima u svijetu. U golemu opusu od fiziologije čovjeka i mehanike živčanih centara do sistematske filozofije, postavio je temelje mnogim modernim usmjerenjima te se drži i začetnikom psihologijskog strukturalizma, s respektabilnim utjecajem i na kasniji amer. biheviorizam i funkcionalizam. Psihologiju, temeljenu na fiziologiji, drži sred. znanošću kojom objašnjava i čovjekove misaone (logika) i svjesne aktivnosti (etika), kao i kolektivne tvorevine (jezik). U filozofiji je značajan njegov pokušaj sintetiziranja spekulativne i idealističke tradicije, os. njemačke, s empirijskim i eksperimentalnim metodama njemu suvr. znanosti koju je i sam unapređivao. Njegova golema ostavština obuhvaća desetke tisuća stranica. Važ. djela: Udžbenik fiziologije čovjeka; Istraživanja mehanike živaca i živčanih centara; Osjetilni i nadosjetilni svijet; Psihologija naroda; Socijalna psihologija; Sustav filozofije.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: