Wurtz, Charles Adolphe

Wurtz, Charles Adolphe, francuski liječnik i kemičar (Strasbourg, 26. XI. 1817 – Pariz,
12. V. 1884). Studirao medicinu, usavršavao se kod kemičara J. von Liebiga u Gießenu, radio u laboratoriju J.-B Dumasa, poslije ga naslijedio kao profesor na Medicinskom fakultetu. Prvi profesor organske kemije na Sorboni od 1875. Suosnivač Pariškoga kemijskog društva (1858). Započeo istraživanja s različitim fosfornim spojevima. Poznat po radikalskoj reakciji u kojoj alkil-halidi reagiraju s natrijem stvarajući novu vezu ugljik–ugljik (Wurtzova reakcija). Otkrio metilamin, etilen-glikol i, neovisno o Aleksandru Borodinu, aldolnu reakciju. Snažno utjecao na razvoj francuske kemije.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: