Wycliffe, John

John Wycliffe
Wycliffe, John, engl. vjerski reformator (Yorkshire, prije 1330 – Lutterworth, 31. XII. 1384). Prof. na Oxfordu i župnik u Lutterworthu. Od 1370. i u dvorskoj službi kao diplomat. Promicao duhovnu dimenziju kršćanstva, ideal tražio u siromaštvu i jednostavnosti prve Crkve; jedini kršć. autoritet je sama Biblija. Odbacio prvenstvo pape nad biskupima, celibat klera, transsupstancijaciju u euharistiji, štovanje slika i relikvija, prodaju oprosta i dr. Preveo Bibliju na engl. jezik. Njegovo učenje o siromaštvu utjecalo je na društv. kretanja njegova doba, os. na seljački ustanak 1381. te na J. Husa i husitski pokret u Češkoj.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: