Wyczółkowski, Leon

Wyczółkowski, Leon, poljski slikar, grafičar i kipar (Huta/Wola Miastkowska, 11. IV. 1852 – Varšava, 27. XII. 1936). Jedan od prvih impresionista u poljskom slikarstvu (krajolici, žanr-scene, portreti) i kiparstvu (spomenici u bronci, portreti u terakoti). Autor mnogobrojnih grafičkih mapa, osobito u litografiji (ciklusi Wawel).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: