Yunnan

Yunnan, Kunming
Yunnan (prema W.-G. Yünan, pinyin Yunan), provincija u jugozap. dijelu Kine; 394 000 km2 (četvrta po veličini), 45 482 100 st. Planinsko područje s vrhovima koji su u sjev. dijelu viši od 6000 m, i ravnjacima (1600–2500 m) koji se stepeničasto spuštaju prema JI. Ispresijecana dubokim kanjonskim dolinama rijeka Chang Jiang, Mekong (Lancang Jiang), Salween (Nu Jiang), Yuan Jiang (Sông Hông). Klima je u dolinama trop., na ravnjacima umjerena, u najvišim dijelovima planinska. Velika prostranstva pod šumama. U dolinama poljodjelstvo; stočarstvo. Bogata ležišta kositrene (najveća u Kini), bakrene i željezne rude. U većim gradovima metalurška, strojarska, kem., prehr. i tekst. ind. Veći gradovi: Kunming (gl. i najveći grad), Kaiyuan, Qujing, Majie.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: