Zapoteki

Zapoteki, ostaci zida u Mitli
Zapoteki, stari kult. narod nastanjen u dijelu današnjeg juž. Meksika; gl. grad njihove države, ustrojene kao teokratska monarhija, bio je Zaachila. Najvažnija arheol. nalazišta zapotečke kulture smještena su na području Mitle i Monte Albána (ostaci kamenih zdanja, terasa i dr.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: