zastupnik

zastupnik 1. Osoba koja na temelju zastupničkog mandata zastupa građane, odn. birače u parlamentu ili nekom drugom predstavničkom tijelu, npr. lokalnoj zajednici, općini ili gradu; poslanik. Z. je biran na općim, neposrednim i tajnim izborima, a biraju ga građani, odn. državljani na osnovi pasivnoga biračkog prava. 2. Pravni z., osoba koja u tuđe ime i za tuđ račun poduzima prav. poslove ili radnje u postupku pred nekim tijelom. Ovlaštenje za prav. zastupanje temelji se na zakonu, statutu ili izjavi volje zastupanoga, tj. punomoći. 3. Agent, predstavnik tvrtke koji djeluje za nalogodavca (principala).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: