zatvor

zatvor 1. Vrsta kazne za počinitelja kaznenog djela, ostvaruje se oduzimanjem slobode i smještajem u određenu ustanovu. Svrha je kazne da se počinitelj kazni i izolira od društva kako ne bi došao u iskušenje da ponovi kazneno djelo, da se resocijalizira i rehabilitira te preodgoji. U hrv. pravu napušteno je razlikovanje na strogi zatvor i zatvor, ali su kao posebne vrste zatvora predviđeni dugotrajni z. i maloljetnički z. 2. Ustanova za izdržavanje kazne, s kaznionicama predstavlja ustrojbene jedinice Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: