zbjeg

zbjeg u El Shattu, 1944.
zbjeg, privremeno sklonište civilnog stanovništva koje je masovno napustilo svoja boravišta pred napadom neprijatelja, okupacijom ili najavom odmazde. Sastoji se od izbjeglica i prognanika koji su napustili svoje domove i privremeno se nastanili na nekom području u očekivanju povrata u prijašnje stanje. U povijesti, zbjegovi domorodačkog stanovništva posljedica su ratova, oružanih sukoba i nemira koji ugrožavaju njegovu sigurnost i dovode u opasnost živote. Jedan od najvećih zbjegova u II. svj. ratu nalazio se na Sinaju, u El Shattu, u kojem je bilo o. 30 000 izbjeglica.