zemljišna knjiga

zemljišna knjiga, vrsta evidencije nekretnina i prava i obveza nad njima; javna knjiga u koju se upisuju nekretnine, prava na nekretninama i prav. relevantne činjenice kao i osobni odnosi određeni zakonom. Zemljišne su knjige osnovna evidencija o prav. stanju nekretnina, mjerodavne za prav. promet. Ako se zemljišnoknjižno stanje razlikuje od stanja neke druge evidencije, prednost ima zemljišnoknjižno stanje, jer samo upis u zemljišnu knjigu proizvodi prav. učinke.