Zenon

Zenon, istočnorim. car (Isaurija, 426 – Carigrad, 9. IV. 491). Oženjen Arijadnom (od 468), kćerkom cara Lava I. Konzul i voj. zapovjednik od 469. Poslije smrti punca (471) i vlastitog sina Lava II. samostalno zavladao carstvom (474). Zbog unutar. pobuna (pokušaj drž. udara visokih voj. krugova) prisiljen privremeno odstupiti i napustiti Carigrad (476–77). Ratovao s Ostrogotima koje je predvodio Teodorik Veliki; 489. imenovao Teodorika visokim rim. voj. zapovjednikom i poslao ga protiv Odoakra u Italiju. Isticao crkv. prvenstvo Carigrada; njegova rasprava Henotikon (482), kojom je težio pomiriti različite kršć. skupine (ortodoksnu, monofizitsku i nestorijansku), dovela je do dugotrajnog sukoba s papom (tzv. Akacijeva shizma, 484–519).