Zetkin, Clara

Clara Zetkin
Zetkin, Clara, njemačka političarka (Wiederau, 5. VII. 1857 – Arhangel’skoje, kraj Moskve, 20. VI. 1933). Pristaša socijalističkoga pokreta od 1880-ih. Od 1890. vodi ženski socijalistički pokret u Njemačkoj; urednica socijaldemokratskoga glasila Die Gleichheit (Jednakost); 1907. organizira prvu međunarodnu konferenciju socijalističkoga ženskog pokreta. Na njezin je prijedlog Međunarodna konferencija žena u Kopenhagenu 1910. proglasila 8. III. Danom žena. Kao osnivačica pokreta spartakovaca (1916) tijekom I. svjetskoga rata zatvorena. Od utemeljenja Komunističke partije Njemačke članica Centralnoga komiteta i poslanica sve do dolaska nacionalsocijalista na vlast (1933). Slovila kao vrsna govornica; plodna spisateljica i publicistkinja (Duhovni proletarijat; Žensko pitanje i socijalizam; Protiv fašizma i imperijalističkoga rata i dr.).