Zhao Ziyang

Zhao Ziyang
Zhao Ziyang, kin. političar (Henan, 17. X. 1919 – Peking, 17. I. 2005). Član Saveza mladih komunista od 1932, KP Kine od 1938. Prvi tajnik KP Kine u oblasti Kwangtung 1965–67. Zatočen za vrijeme kult. revolucije, rehabilitiran 1971. Član CK KP Kine od 1973, član njezina Politbiroa od 1979. Predsj. vlade 1980–87, predsj. KP Kine 1987–89. Njegov program ekon. reformi, umjerene demokratizacije, završen je gušenjem pokreta za demokraciju 4. VI. 1989. na trgu Tiananmen. Smijenjen sa svih funkcija i umirovljen.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: