Zlatna Horda (Ulus Džudži)

Zlatna Horda (Ulus Džudži), mongolska država u XIII–XV. st. na širem području sr. Azije i ist. Europe, od Oba do Dnjepra. Razvila se iz sjeverozap. dijelova carstva Džingis-kana koji su bili prepušteni njegovu najstarijem sinu kanu Džučiju. Nakon njegove smrti 1227. proširena je voj. pohodima i osvajanjima njegova sina Batu-kana. Potkraj XIII. st. kan Berke prihvaća islam. Vrhunac moći postiže u doba kana Uzbeka (1313–41), kada prevlast unutar države preuzima aristokracija turkijskih plemena. Država slabi u doba borbi za vlast (1357–81), što omogućuje moskovskom velikom knezu Dimitriju Donskom da na Kulikovu polju 1380. porazi kana Mamaja. Za kana Tohtamiša ponovno je ojačana mongolska vlast, Moskva je osvojena i spaljena (1382). Az. osvajač Timur nanosi Tohtamišu poraz 1395. nakon čega se Z. H. više nije uspjela oporaviti. U XV. st. izdvojili su se Kazanski, Krimski i Astrahanski kanati. Posljednji pokušaj kana Zlatne Horde Ahmeda (1459–81) da pokori Rusiju nije uspio. Ostaci Z. H. uništeni su u ratu s Krimskim Kanatom 1502.