Zola, Émile

Émile Zola
Zola, Émile, francuski romanopisac (Pariz, 2. IV. 1840 – Pariz, 29. IX. 1902). Važan teoretičar i autor naturalizma, kritičar društva. Prvi veći uspjeh postiže romanom Thérèse Raquin, s temom o mržnji i dubokim nesporazumima između muškarca i žene. Ljudsko ponašanje smatrao zbrojem društvenih okolnosti, temperamenta i psihološkog ustrojstva. Na znanstvenim osnovama želi stvoriti psihološku i fiziološku studiju društva, dajući istodobno i socijalnu kritiku. Godine 1898. objavljuje otvoreno pismo francuskom predsjedniku F. Faureu J’Accuse…! (Optužujem!) u obranu → A. Dreyfusa. Poetikom naturalizma i kritičkim stavovima utjecao na europske pisce na prijelazu stoljeća. Važnija djela: Nana; Germinal; Jazbina; Čovjek zvijer; Trbuh Pariza.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: