zoogeografija

zoogeografija, grana zool. znanosti koja proučava rasprostranjenost pojedinih životinjskih vrsta ili skupina, te objašnjava putove i uzroke naseljivanja od davnih geol. doba do danas. Osnovni su pojmovi areal (područje na kojem je neka vrsta rasprostranjena) i fauna (ukupnost svih životinjskih vrsta nekog područja). Kao samostalna znanost oformila se u XIX. st., os. nakon istraživanja Ch. Darwina i R. Wallacea. U novije doba otkrića u genetici dala su ovoj znanosti nov zamah.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: