Zoričić, Milovan

Milovan Zoričić
Zoričić, Milovan, hrv. pravnik (Zagreb, 31. V. 1884 – Zagreb, 27. I. 1971). Studirao i doktorirao pravo u Zagrebu. Predsj. Upr. suda u Zagrebu 1929–32. i 1935–41. Povjerenik Društva naroda u vladi Saarlanda 1932–35. Nakon II. svj. rata sudac Vrhovnog suda Hrvatske, Međunar. suda u Den Haagu. Član JAZU. Osnovao zakladu za poslijediplomski studij prava za hrv. studente. Važ. djela: Tumač zakona o lovu, 1935; Teritorijalno more s osvrtom na otvoreno i unutarnje more, vanjski pojas i pitanja kontinentalne ravnine, 1955.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: