Zosim (Zosimos)

Zosim (Zosimos), biz. povjesničar (druga pol. VI. st.). Njegova Nova povijest u 6 knjiga obuhvaća rim. povijest od cara Augusta do Alarikova zauzeća Rima (410); os. je dragocjeno za razdoblje kasnoga carstva. Z. je odlučan protivnik djela kršć. apologetskih pisaca, držao da uzroke propasti Rim. Carstva treba tražiti u zapuštanju poganske vjere i uspješnom širenju kršćanstva.