zračno pravo

zračno pravo, sustav prav. pravila koja uređuju prav. status zračnog prostora, zračnu plovidbu i promet, prav. statut zrakoplova i prav. režim u pojedinim zračnim prostorima. Razlikuju se međunarodno i unutarnje, tj. domaće z. p., a njegovi temelji postavljeni su Pariškom konvencijom iz 1919, koja primjenjuje načela suvereniteta nad zračnim prostorom države. Njezina načela prihvatila je i Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu. Bilateralnim ugovorima stvara se mogućnost za uspostavu komerc. zračnog prijevoza.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: