Zrinski, Nikola IV. (Nikola Šubić Zrinski, Nikola Zrinski Sigetski)

Nikola IV. Zrinski  (Nikola Šubić Zrinski)
Zrinski, Nikola IV. (Nikola Šubić Zrinski, Nikola Zrinski Sigetski), hrvatsko-dalmatinsko-slavonski ban (Zrin ?, oko 1508 – Siget, 7. IX. 1566). Istaknuo se u borbi protiv Osmanlija kraj Beča 1529. Isprva surađuje s I. Katzianerom, pristašom Ivana Zapolje, a od 1539. svoju politiku veže uz kralja Ferdinanda Habsburškoga. Sudionik protuturskih bojeva kraj Pešte (1542), Sigeta (1556) i Bobovca (Babócse, na jugu Ugarske, 1556, 1561); vrhovni zapovjednik utvrde Siget (od 1561) i jedan od vrhovnih kapetana u Ugarskoj (od 1563). Stekao mnogobrojne posjede (Međimurje s Čakovcem, Bakar, Ozalj, Brod na Kupi i dr.). Poginuo kao zapovjednik obrane Sigeta, kada je nakon jednomjesečne opsade s preživjelim braniteljima provalio iz vatrom ugrožene utvrde. Ovjekovječen u operi Ivana Zajca Nikola Šubić Zrinjski. Ubraja se među najistaknutije hrvatske protuturske vojskovođe.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: