Zürich

Zürich
Zürich, grad u sjev. Švicarskoj, gl. grad istoimenoga kantona, na obali Limmata i Sihla te na sjev. obali istoimenog jezera; 338 754 st. (aglomeracija 1 015 061 st.; najveći švic. grad). Želj. čvorište, važno trg. i industr. te vodeće financ. središte Švicarske. Jedno od vodećih eur. središta za trgovinu zlatom. Tiskarstvo; el., elektron., prehr. i tekst. ind. Proizvodnja strojeva. Turizam. Srednjovj. protest. crkve Grossmünster (XI–XIII. st.), Fraumünster (XII. st.) i sv. Petra (XIII. st.). Grad. vijećnica (XVII. st.), više muzeja. Konzervatorij (od 1876); botanički i zoološki vrtovi. Sveučilište (osn. 1833). Švic. drž. tehnol. institut (osn. 1855). Međunar. zračna luka Kloten. Današnji se grad razvio na mjestu pretpov. helvetske naseobine, rim. naselja Turicum (←58) i carinarnice (statio Turicensis). U posjedu Franaka. Status slobodnoga grada Rim. Carstva dobio 1218. Dio Švic. Konfederacije od 1351. U XVI. st. središte švic. protest. reformacijskog pokreta pod vodstvom U. Zwinglija.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: