Zwickau

Zwickau, vijećnica
Zwickau, grad u ist. dijelu sred. Njemačke, sav. zemlja Sachsen, na r. Zwickauer Mulde, 68 km j od Leipziga; 97 740 st. Industr.-rudarsko središte; u okolici ležišta ugljena. Kem., el., automob. i tekst. ind., proizvodnja porculana i rudarskih strojeva. Got. crkva sv. Marije (XV. st., obnovljena u XIX. st.), roman.-got. crkva sv. Katarine (1212–19), grad. vijećnica (XV. st.), dvorac Osterstein (preuređen 1565–85). Muzej R. Schumanna i dr. Osn. u XI. st. kao slav. naselje. Prvi se put spominje u pisanim dokumentima 1118. kao trg. središte. Status grada poč. XIII. st. Slobodni kralj. grad 1290–1323.