želve

želve, glavata želva, Caretta caretta
želve (Cheloniidae), prave morskovodnice, por. gmazova iz podrazreda kornjača (Chelonia). Velike morske kornjače kratka vrata i nogu preobraženih tako da podsjećaju na snažne peraje. Glava i noge ne mogu se uvući pod oklop koji nije potpuno okoštao. Sastoji se od koštanih potkožnih pločica spojenih s unutar. oklopom. Nastanjuju sve oceane. Razmnožavaju se u moru, a jaja zakopavaju u pijesak na pustim obalama. Ne brinu se za potomstvo. Ostatak su velikog broja vrsta koje su živjele u ranijim geol. epohama. Najveća je vrsta golema ž. (Chelonia mydas), duga 1,1 m i teška 450 kg. U Jadranu je najčešća glavata ž. (Caretta caretta). Karetna ž. (Eretmochelys imbricata) ima oklop građen od rožnatih pločica koje se cijene jer se od njih dobiva kornjačevina ili kareta.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: