Ženeva

Ženeva
Ženeva (franc. Genève, njem. Genf, tal. Ginevra), gl. grad istoimenoga kantona (282 km2, 438 100 st.) u krajnjem jugozap. dijelu Švicarske, na obali istoimenoga jezera gdje r. Rhône istječe iz jezera; grad 179 500 st., metropolitansko područje 613 400 st. Rhône dijeli grad (povezan sa sedam mostova) na dva podjednako velika dijela: juž., stariji dio grada, u kojem je danas financ. i ekon. središte, i sjev., noviji dio grada, koji je danas ugl. stamb. područje. Trg., prom. i financ. središte (mnogo banaka i osiguravajućih kuća), sjedišta međunar. organizacija: UN za Europu (prvotno sjedište Društva naroda), Svj. zdrav. organizacije, Svj. trgovinske organizacije, Crvenoga križa, Svj. meteorološke organizacije, Eur. vijeća za nuklearna istraživanja (CERN) i dr. te multinac. kompanija. U Ž. su održane mnoge važne međunar. konferencije, polit. i znanstv. skupovi. Proizvodnja satova i nakita, mjernih i preciznih instrumenata, el. opreme, strojeva; kem., prehr. i duhanska ind.; turizam. U okolici povrtlarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, stočarstvo. Sveučilište (XVI. st.), poznata urarska škola i dr. Katedrala sv. Petra (XII–XIII. st.); grad. vijećnica (XVI. st.), grad. operna kuća Grand Théâtre, rodna kuća J. J. Rousseaua, muzeji. Kozmopolitski grad u kojem žive ljudi podrijetlom iz gotovo svih dijelova svijeta.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: