Ženevsko jezero

Ženevsko jezero (franc. Lac Léman ili Lac de Genève, njem. Genfersee, tal. Lago Lemano ili Lago di Ginevra), najveće alpsko jezero, površine 581 km2; najveća dubina 310 m, sr. dubina 80 m. Nalazi se na 375 m visine na juž. završetku Švic. visoravni, između Alpa i Jure, na granici Švicarske (60% površine) i Francuske (40%). Jezerom protječe rijeka Rhône (utječe na jugoist. strani, a istječe na jugozap. kraj grada Ženeve). Duž sjev. obale nižu se gradovi od Z prema I: Ženeva, Nyon, Lausanne, Vevey, Montreaux, Villeneuve, turist. središta i stari dvorci (Chillon). U ist. dijelu i oko ušća Rhône vinogradarstvo i voćarstvo. Na jezeru je karakteristična pojava seša (franc. seiche), tzv. stojnog vala (na jednoj se obali jezera površina vode uzdiže, a na suprotnoj opada).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: