Žilina

Žilina
Žilina, glavni grad istoimenoga kraja (6788 km2, 692 300 st.), sjev. Slovačka, u dolini rijeke Váh; 86 100 st. Važno želj. i cestovno križište; središte drvne i papirne ind. Fakulteti, glazb. konzervatorij; med. centar za očne bolesti. Očuvana srednjovj. grad. jezgra; crkva sv. Stjepana (XIII. st.); s od grada leži dvorac Budatín. U blizini NP Mala Fatra. Slav. trgovište iz XIII. st. God. 1312. postaje slobodni kralj. grad. U XV. st. jedno od središta husitskog pokreta.