žabnjaci

žabnjaci, žabnjak ljutić, Ranunculus acer
žabnjaci (Ranunculaceae), biljna por. jednogodišnjih ili trajnih zeleni ili grmova s o. 60 rodova i o. 3000 vrsta, od kojih su mnoge otrovne, ljekovite ili ukrasne. Cvjetovi dvospolni s mnogo prašnika i tučkova. Poznati rodovi: žabnjak (Ranunculus), šumarica (Anemone), kaljužnica (Caltha), kukurijek (Helleborus) i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: