žalba

žalba, prav. lijek protiv odluke suda i rješenja upr. tijela; uložena izravno višemu tijelu u propisanome roku, odgađa provedbu presude ili rješenje. Razlikuju se žalba u kaznenom postupku, redoviti prav. lijek s devolutivnim i suspenzivnim djelovanjem; žalba u parničnom postupku, redoviti dvostrani i suspenzivni prav. lijek protiv prvostupanjskih presuda i rješenja donesenih u parničnom postupku; žalba u upravnom postupku, prav. lijek protiv odluke upr. tijela.