žalčari

žalčari (Aculeatoidea), natpor. sr. velikih ili velikih kukaca opnokrilaca (Hymenoptera) kojima je leglica probražena u uvlačiv žalac koji je u vezi s otrovnom žlijezdom. Usni organi su za grizenje ili za lizanje i sisanje. Ličinke su im bez nogu te se ženke o njima brinu i donose im hranu. Mnoge vrste žive u zajednicama. U tu skupinu ubrajamo npr. mrave (Formicidae), ose (Vespidae), pčele (Apidae) i dr.