Ždanov, Andrej Aleksandrovič

Ždanov, Andrej Aleksandrovič, ruski političar (Mariupol’, Ukrajina, 26. II. 1896 – Valdai, 31. VIII. 1948). Visoki dužnosnik sovjetske  Komunističke partije. Za vrijeme staljinističkih čistki revno provodio Staljinove direktive u lenjingradskoj organizaciji Svesavezne komunističke partije (boljševika) protiv “trockista” i “buharinovaca”. Zalagao se za dogmatske boljševičke ideje o umjetnosti, nakon rata provodio “ideološke čistke” protiv slobodoumnijih književnika, filozofa i umjetnika (ždanovizam).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: