željezara

željezara
željezara, industr. postrojenje za proizvodnju željeznih i čeličnih proizvoda i poluproizvoda. U njoj se mogu provoditi svi tehnol. procesi proizvodnje i taljenja rude pa sve do valjanja proizvoda od čelika. Primjeri su koksara, visoke peći, čeličane, valjaonice, kovačnice, prerađivački pogon i pomoćni pogoni kao što su energane, pumpne stanice, radionice i sl. U željezari se proizvodi sirovo željezno (bijelo i sivo), razne vrste čelika, kovani i valjani proizvodi (limovi, tračnice, betonsko željezo i profili, cijevi, vučene šipke), te finalni proizvodi (razne nosive konstrukcije, plinske boce, cijevna koljena i dr.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: