željeznice

željeznice, nagibni vlak Hrvatskih željeznica

željeznice, Shinkansen, Japan
željeznice, prom. sredstvo posebnih konstrukcijskih i organizacijskih osobina. Gl. elementi ž.: želj. kolosijek, lokomotiva, vagoni i vozni park. Ž. i iz nje nastao želj. promet jedna su od najznačajnijih prom. pa i ekon. grana većine država. Gl. prednosti ž. pred drugim prom. sredstvima: pouzdanost, razmjerno niski troškovi prijevoza nakon razvoja želj. infrastrukture, veliki kapaciteti prijevoza i dr. Tračna vozila najprije su se upotrebljavala u rudarstvu, pa je i prva zamjena konjske vuče vagona parnim strojem (Engleska, 1804) poslužila za izvlačenje rudarskih vagoneta. Prvu lokomotivu za prijevoz putnika i tereta (Locomotion) izradio je G. Stephenson 1814. a bila je puštena u promet 18. IX. 1825. na pruzi Stockton–Darlington. Rani razvoj željeznice u Engleskoj donio je goleme prednosti industrijalizaciji Engleske te svj. moći Vel. Britanije kao velesile koju su Njemačka i Francuska pratile s više desetljeća zakašnjenja. Prva želj. pruga izgrađena u Hrvatskoj bila je između Kotoribe i Čakovca (1860) te između Siska i Zidanog mosta (1862). Danas su ž. pretežno na el. pogon. Također, klas. želj. tračnice od zemnih dižu se i na nadzemne, ili se upotrebljava magn. polje umjesto mehan. spoja s tračnicama (ili jednom tračnicom), čime se minimiziraju trenje i buka; od početnih 46,6 km/h (1829), najsuvremenije ž. postižu (pokusne) brzine do o. 580 km/h (2007).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: