žiro-račun

žiro-račun, vrsta tekućeg računa koji se vodi kod banaka te se na njemu prikupljaju sredstva fiz. ili prav. osoba, vlasnika računa. Na žiro-računima nema dopuštenih prekoračenja niti drugih vrsta kreditnih poslova, odn. banka u poslu sa žiro-računom može biti samo dužnik. Najčešće su to beskamatni računi.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: