živorodnost

živorodnost, viviparnost, sposobnost stvaranja živih potomaka pri čemu se embrionalni razvoj odvija u tijelu ženke. Najpoznatija je kod sisavaca, ali postoji i kod nekih vrsta riba, vodozemaca i gmazova. Pojavljuje se i u nekim skupinama beskralježnjaka (puževi, trihine, raci i dr.). Ž. se pojavljuje i kod nekih biljaka kod kojih sjemenke kliju na roditeljskoj biljci (npr. trava lukovičasta vlasnjača Poa bulbosa f. vivipara).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: