život

život, oblik postojanja živih bića. Ž. je vezan za visokoorganizirane tvari, biomolekule koje imaju posebna strukturna i funkcionalna svojstva. Osim kem. sastava i životnih procesa (mijena tvari, rast, razmnožavanje, promjenjivost, nasljednost, prilagodljivost, organiziranost, autoregulacija, kolektivnost, starenje, smrt i dr.), bitni su individualnost i skladan raspored biomolekula. Molekule svojstvene za ž. složenije su i veće nego u neživoj prirodi. Ističu se kem. spojevi s ugljikom: bjelančevine, ugljikohidrati, masti, sterini, fosfatidi, nukleinske kiseline. Najmanja funkcionalna cjelina svih bića je stanica građena od protoplazme i staničnih organela. Ona je gradbeni element viših biljnih i životinjskih organizama.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: