Žmegač, Viktor

Viktor Žmegač
Žmegač, Viktor, hrvatski književni teoretičar i povjesničar (Slatina, 21. III. 1929). Nakon studija germanistike u Zagrebu i Göttingenu, predaje njemačku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U teorijskom istraživanju posvećen odnosu književnosti i historiografije, te pokušaju uspostavljanja sociologije književnosti. Spoj povijesti i teorije književnosti izrazito je uspio u njegovu djelu Povijesna poetika romana (1987). Posvećen istraživanju modernističkih poetika (Težišta modernizma, Duh impresionizma i secesije), objavio je nekoliko ključnih studija za hrvatsku književnost, Krležini europski obzori (1986) i Hrvatska novela (1998). Kao germanist svjetskoga glasa dobitnik je niza uglednih nagrada, među kojima Herderove i nagrade Humboldtove zaklade. Važnija djela: Književno stvaralaštvo i povijest društva, 1976; Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 1978–84; Književnost i zbilja, 1982; Traditon und Innovation, 1993; Od Bacha do Bauhausa, 2007.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: