Agencija za međunarodni razvoj (AID)

Agencija za međunarodni razvoj (AID), američka državna agencija osnovana 1961. odlukom Kongresa radi konsolidiranja američkih nevojnih programa pomoći inozemstvu. Agencija pruža tehničku pomoć, pomaže kapitalom i robama (dajući zajmove po razmjerno niskim kamatnim stopama), a prednost daje programima u poljoprivredi, zdravstvu, planiranju stanovništva i obrazovanju. Sjedište Agencije je u Washingtonu D. C.