agreman

agreman (francuski: agrément), pristanak, odobrenje; u diplomaciji odobrenje države primateljice kod imenovanja novoga diplomatskog predstavnika neke zemlje; agreman se u pravilu traži usmeno (bilješka na neslužbenom papiru s osnovnim biografskim podacima predložene osobe); prema Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima (1961), država koja akreditira mora se uvjeriti da je osoba koju namjerava akreditirati kao šefa misije dobila agreman; agreman se može uskratiti bez posebnog obrazloženja.