amfibolitni facijes

amfibolitni facijes, metamorfni facijes karakteriziran umjerenim do visokim temperaturama (500–700 °C) i umjerenim tlakovima 400–1000 MPa. U stijenama bazičnog sastava prepoznatljiv po mineralnoj paragenezi: hornblenda + neutralni do bazični plagioklas.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: