apoptoza

apoptoza (grčki: apo prema dolje, ptosis pad), genetski programiran proces stanične smrti, odgovoran za odstranjenje stanice ponajprije u normalnom tkivu, a događa se i u određenim patološkim procesima. Taj molekularni mehanizam samorazaranja od ključne je važnosti u regulaciji stanične populacije u metamorfozi, embrijskom rastu i modeliranju, hormonski induciranoj involuciji organa te u tumorima. Morfološki je apoptoza obilježena skvrčavanjem stanice, njezinim raspadanjem i fagocitiranjem od makrofaga, bez upalne reakcije okolnog tkiva.