Asuanska brana

Asuanska brana
Asuanska brana, prva brana kod Asuana izgrađena 1899–1902, 5 km uzvodno od grada; radi povećanja kapaciteta nekoliko puta dograđivana (1911, 1929. i 1960); visoka 54 m, umjetno jezero s oko 5 mlrd. m3, ima 4 prevodnice za brodove i hidroelektranu. Nova, velika brana (Asuanska visoka brana) izgrađena je 1960–70, 4 km uzvodno od stare, visoka 111 m, duljina krune 3830 m; nastalo je → Naserovo jezero, koje sadrži 169 mlrd. m3 vode, poplavljeno blizu 500 km doline Nila. Preseljeno 100 000 stanovnika, ali i mnogobrojni povijesni spomenici, među njima najpoznatiji hram u Abu Simbelu, koji bi inače bili potopljeni. Velike koristi (kontrola poplava, natapanje, nove obradive površine, hidroenergija, poboljšanje plovidbe, ribolov), ali i velike štete. Prestankom poplavljivanja prestalo taloženje mulja, pad plodnosti tla, sve veća primjena umjetnih gnojiva (1 mil. t/god.), troškovi održavanja jezera (zatrpavanje), mikroklimatske promjene, pojačana erozija u donjem toku, zaslanjivanje delte, širenje nekih bolesti i dr.