akceleracija

akceleracija (latinski), promjena brzine gibanja u jedinici vremena. Promjena može biti takva da se brzina povećava (pozitivna akceleracija) ili se smanjuje (negativna akceleracija, deceleracija ili retardacija). Budući da je brzina vektor, promjena se odnosi i na iznos brzine i na smjer. Tako je jednoliko kruženje ubrzano gibanje iako mu je brzina po iznosu stalna. Gibanje kod kojeg je i iznos i smjer akceleracije stalan zove se jednoliko ubrzano gibanje. Akceleracija (a) se matematički definira kao promjena brzine (dv) u vremenu (dt), tj. a = dv/dt. Jedinica joj je m/s2.