Benedikt XVI.

Benedikt XVI.
Benedikt XVI. (pravim imenom Joseph Ratzinger), njemački teolog (Marktl, Bavarska, 16. IV. 1927). Svećenik od 1951; profesor teologije u Freisingu, Bonnu, Münsteru, Tübingenu i Regensburgu. Kao teolog kardinala Fringsa sudjelovao na II. vatikanskom saboru (1962–65); član Međunarodne teološke komisije (1969–77). Münchenski nadbiskup (1977), kardinal (1978) i potom pročelnik Kongregacije za nauk vjere u Rimu (1981). U toj službi osporavan zbog progona katoličkih teologa Hansa Künga i Eugena Drewermanna, i zbog osuda nekih postavki teologije oslobođenja i drugih liberalnih tendencija u teologiji i crkvenoj disciplini. Nakon smrti Ivana Pavla II. izabran 19. IV. 2005. za novoga papu, uzevši ime Benedikt XVI. Sredinom veljače 2013. objavio odreknuće od papinske dužnosti što je i ostvario 28. II. 2013. Glavna djela: Uvod u kršćanstvo; Crkva, ekumena i politika. Novi prinosi ekleziologiji; Pozvani u zajedništvo. Razumjeti Crkvu danas; Moj život.  Autobiografija (1927–1977); Vjera – istina – tolerancija. Kršćanstvo i svjetske religije; Isus iz Nazareta (2 sveska); Djetinjstvo Isusovo.