Beritić, Dubravka

Beritić, Dubravka, hrvatska povjesničarka umjetnosti i konzervatorica (Sustjepan, 3. XI. 1917 – Krško, Slovenija, 30. I. 2003). Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dugogodišnja ravnateljica Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Dubrovniku; istraživala spomenike dubrovačke regije (starokršćanske i predromaničke crkve, nekropole i dr.).