Čeović, Ivo

Ivo Čeović
Čeović, Ivo, hrvatski šumar (Gornji Andrijevci, 4. II. 1886 – Zagreb, 14. XI. 1971). Bavio se lovstvom i unapređivanjem lovnoga gospordarstva. Bio tajnik Jugoslavenskog šumarskog udruženja i Saveza lovačkih društava Hrvatske, urednik Šumarskog lista i Lovačko-ribarskog vjesnika. Dugogodišnji nastavnik lovne privrede na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Jedan od pionira hrvatskog dokumentarnog filma.