čeribaša

čeribaša (turski: çeribaşi od çeri vojska i başi glava, poglavar) 1. Zapovjednik odreda neredovne ili pomoćne vojske u Osmanskom Carstvu. 2. Akindžija. 3. Romski glavar, starješina.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: