Brown, Herbert Charles

Herbet Charles Brown
Brown, Herbert Charles (pravo prezime Brovarnik), američki kemičar (London, 22. V. 1912 – Lafayette, 19. XII. 2004). Poznat po reakcijama hidroboriranja, uveo NaBI14 i druge srodne reagense. Razvio kvantitativne metode za određivanje steričke napetosti u molekula. Nobelova nagrada (s njemačkim kemičarom → Georgom Wittigom) 1979.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: