CENTO

CENTO (akronim od engleskoga: Central Treaty Organization), obrambeni politički savez (pakt), poznat i kao Bagdadski pakt (prvi potpisnici sporazuma bili su Turska i Irak 1955. u Bagdadu; iste godine sporazumu su pristupili Velika Britanija, Pakistan i Iran), odnosno Bliskoistočni pakt. Iako je SAD imao status promatrača od 1958, aktivno je sudjelovao u radu njegovih struktura, poglavito vojnih. Do 1959. nazivao se i METO (akronim od engleskoga: Middle East Treaty Organization). Pakt je bio zamišljen kao dio jedinstvenoga obrambenog lanca i geopolitička spona između NATO-a i SEATO-a prema sovjetskoj ekspanziji u bliskoistočnom, naftom bogatu području. Sjedište u Bagdadu 1955–58. i Ankari 1958–79. Irak ga je napustio nakon vojnog udara 1958; raspušten nakon istupanja Irana 1979.